Vytlačiť

Opatrenia proti COVID-19

on .

V súvislosti so šírením nákazy COVID-19 budú v spoločnostiach Norttel, s.r.o a DeltaIT+, s.r.o. platiť od 16.3.2020 na neurčito nasledujúce opatrenia:

- obchodné miesto na adrese Námestie gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa bude zatvorené.

- požiadavky je možne riešiť emailom na info@norttel.sk alebo telefonicky na 0948105697.

- splatnosti všetkých faktúr za obdobie marec 2020 sa posúvajú na 14.4.2020.

- v najväčšej možnej miere bude minimalizovaný kontakt so zákazníkmi.

- v prípade, že bude nahlásená vada služby, ktorá by podstatným spôsobom nebránila jej využívaniu bude to riešené formou reklamácie a odstránením v čase na to možnom. 

- ak sa bude jednať o poruchu na poskytovanej službe. Ta budu v prvom rade diagnostikovaná telefonicky.  Preto prosíme zákazníkov, aby ochotne spolupracovali. 

- v prípade ak technik vyhodnotí, že na obnovenie poskytovania služby je nevyhnutný zásah. Bude uskutočnený výjazd. Pred jeho naplánovaním budeme vyžadovať pravdivo odpovedať na otázky ohľadne. Kontaktu s osobou v karanténe, alebo osobou s pozitívnou cestovateľskou anamnézou. A tiež otázkou ohľadne výskytu respiračných príznakov v rodine. Na základe týchto odpovedí bude adekvátne naplánovaný výjazd.

- v čase príchodu technika na miesto musí mať technik aj všetci prítomní obyvateľa domu alebo bytu na tvári rúšku. V miestnosti kde sa bude vykonávať servisný zásah nesmie ležať chorá osoba. Rovnako sa v tejto miestnosti nesmie zdržiavať nikto okrem technika a malo by byť dovolené otvoriť okno. Musí sa dodržiavať dostatočný odstup minimálne 1 meter.