Info linka: 0911 999 889

Realizácia telekomunikačných sietí

Pneumatické pretlaky popod komunikácie

Prevádzame pneumatické pretlaky popod cesty a chodníky. Následné zavedieme chráničku, do ktorej sa ukladajú inžinierske siete napríklad: voda, plyn, elektro, telekomunikácie. Používame pneumatické zariadenie Hammerhead 70mm americkej výroby čo zaručuje kvalitný výsledok. Zemné vrty sú realizované pretláčacím spôsobom ( vytlačenie horniny mimo plášť rakety ). Tento spôsob je vhodný pre realizáciu vrtov do všetkých typov materiálu okrem neporéznych, bahnitých, alebo veľmi mäkkých terénov. Rozmery štartovacej a cieľovej jamy sú 160x60cm. Hlavné výhody sú:

  • rýchla realizácia oproti prekopávke cesty
  • odpadajú práce spojené s úpravou terénu
  • nízka cena realizácie 20 Eur za meter
  • nízka cena prepravných nákladov len 0,5 Eur za km
  • dostupnosť hlavne pre okres Stará Ľubovňa
  • v prípade záujmu volajte mob. 0911 999 889