Info linka: 0911 999 889
Vytlačiť

Dôležité - Preladenie

on .

Vážení zákazníci, 

dňa 28.2.2024 to je vo štvrtok v čase od 2:00 do 6:00 dôjde k presúvaniu programov z dôvodu zvýšenia kvality obrazu. 

Kanály budú poprehadzované a raster bude doplnený o nové pozície kanálov, preto Vás prosíme o preladenie TV prijímačov. V nastaveniach TV prijímačov prosím spuste  Automatické ladenie  iba digitálnych programov na anténe alebo terestriálny príjem.

Po preladení budú kanály automaticky usporiadané buď podľa abecedného poradia alebo pomocou funkcie LCN. Zotriedenie podľa abecedného poriadia je zabezpečené trojčíslím pred názvom každého kanálu. Časom budú tieto trojčíslia zmazané. 

V prípade, že si svoj TV prijímač nedáte preladiť budú TV programy dostupné iba v obmedzenom počte.

Ďakujeme za pochopenie.

Váš team Norttel

Vytlačiť

Dôležité - Zmena programovej ponuky a všeobecných podmienok

on .

Vážení zákazníci, 

vážime si Vašu dôveru a preto sme sa rozhodli spojiť sily s ANTIK Telecom, aby sme Vám mohli ponúknuť viac programov a atraktívnejšie služby. Preto od 1.11.2023 dôjde k zmene programovej ponuky a všeobecných podmienok nasledovne: 

Doterajšia základná ponuka zaniká a nahradí sa ponukou Začiatok. Tá bude obsahovať naviac programy 

AXN, AXN White, AXN Black, Spark TV, Senzi TV, CS Mistery, Arena Sport1, Arena Sport2, Joj Svet, Auto Moto Sport, TV Zemplín. 

Programy Spectrum, Sport1, Sport2, Minimax, History budú preradené do ponuky Pohoda a programy NGC, NGW, NovaSport1, TV Paprika, Fishing&Hunting  do ponuky Všetko.

V ponuke Pohoda a Všetko budete mať možnosť získať okrem už spomínaných programov aj ďalšie programy, ktoré neboli doposiaľ v ponuke. Viac v cenniku a programovej ponuke. Program Začiatok s internetom od 13.24, Pohoda s internetom od 16.24 a Všetko s 10Mbit internetom od 19.90  pre existujúcich zákazníkov.  Samostatne služba TV bude v cene: Začiatok od 6.90, Pohoda od 9.90 a Všetko od 14.90.

Okrem toho už v mesiaci november môžete bezplatne vo všetkých programoch Začiatok, Pohoda a Všetko pristupovať k archívu prostredníctvom výkonných setboxov Nano3, Nano4 alebo bezplatných aplikácii pre Android TV, Android Mobil, TV Samsung a TV LG. O postupe objednania setboxov a stiahnutia, inštalácie a registrácie aplikácii budeme priebežne informovať na stránke.

Zároveň v mesiacoch november a december budeme pracovať na skvalitnení signálu v našej CATV sieti, aby ste si mohli vychutnať ten najkvalitnejší Full HD obraz vo viac ako 90% programov. Z toho dôvodu bude dochádzať k zmenám vo frekvenčnom rastri a preto prosíme o trpezlivosť.  

Vo všeobecných podmienkach sa mení najmä postavenie Norttel, s.r.o z doposiaľ držiteľa retransmisie na licenčného distribučného partnera. (viac všeobecné podmienky)

Veríme, že tieto zmeny oceníte a vyberiete si ponuku, s ktorou budete spokojní.  Ak by sa tak aj napriek všetkým možnostiam  nestalo umožníme Vám odstúpiť od zmluvy do 1.4.2024.  

Váš team Norttel

Ďalšie články...