Info linka: 0911 999 889

Technická podpora pre stavebníkov a developerov

Vytýčenie a dozorovanie trás optickej siete

Po tom, ako dostanete Vyjadrenie ku existencii optickej siete s kladným stanoviskom, je potrebné kontaktovať pracovníkov vytyčovania uvedených na žiadosti s požiadavkou na vytýčenie trasy siete a dozorovanie káblov. Kontakty budú uvedené vo Vyjadrení ku existencii sietí. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.