Info linka: 0911 999 889

Technická podpora pre stavebníkov a developerov

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii

Tieto stránky sú určené individuálnym stavebníkom, developerom, projektantom, investorom, skrátka všetkým, ktorí pripravujú stavebné pozemky na ďalšiu výstavbu, výstavbu rodinných domov, bytových domov, objektov či komplexov polyfunkcie, obchodných príp. výrobných priestorov. Vyjadrenie o existencii telekomunikačných sietí je podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách povinnou prílohou každej žiadosti o vydanie Územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia k stavbe. Pre najrýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky prosím, pošlite preskenovanú žiadosť s vyznačeným miestom záujmu na email:.Vyjadrenie Vám pošleme na dobierku za cenu 34 Eur s DPH pre fyzické osoby a 120 Eur pre právnické osoby.

 .

 .

 .

 .

 .