Info linka: 0911 999 889

O spoločnosti

 

Spoločnosť Norttel s.r.o. bola založená podpisom spoločenskej zmluvy a zápisom v Obchodnom registri na Okresnom súde v Prešove dňa 28.7.2006. Predmetom jej podnikania je okrem realizácie a správy telekomunikačných sieti najmä poskytovanie služieb prístupu k internetu a retransmisie televíznych a rozhlasových programov v nezmenenej podobe. Spoločnosť poskytuje telekomunikačné služby na základe ohlásenia Telekomunikačnému úradu a licencie, ktorú mu udelila Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie.

 

Filozofia spoločnosti sa zakladá na použití takých technológii, ktoré majú trváci charakter, a prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju, ochrane prírody a spokojnosti zákazníka. Zároveň spoločnosť kladie dôraz na kreatívny a inovatívný prístup a zavádzanie tých technológii, ktoré by smerovali k naplneniu tohto snaženia.