Info linka: 0911 999 889
Vytlačiť

Dôležité - Preladenie

on .

Vážení zákazníci, 

dňa 28.2.2024 to je vo štvrtok v čase od 2:00 do 6:00 dôjde k presúvaniu programov z dôvodu zvýšenia kvality obrazu. 

Kanály budú poprehadzované a raster bude doplnený o nové pozície kanálov, preto Vás prosíme o preladenie TV prijímačov. V nastaveniach TV prijímačov prosím spuste  Automatické ladenie  iba digitálnych programov na anténe alebo terestriálny príjem.

Po preladení budú kanály automaticky usporiadané buď podľa abecedného poradia alebo pomocou funkcie LCN. Zotriedenie podľa abecedného poriadia je zabezpečené trojčíslím pred názvom každého kanálu. Časom budú tieto trojčíslia zmazané. 

V prípade, že si svoj TV prijímač nedáte preladiť budú TV programy dostupné iba v obmedzenom počte.

Ďakujeme za pochopenie.

Váš team Norttel